502Dewott

Dewott 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 22.0 cm Rộng: 14.5 cm Sâu: 11.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dewott 02

Hướng dẫn: Làm theo hướng dẫn trong tệp ID.
Cao: 25.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).