503Samurott

Samurott 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, làm giáp đầu từ trên ngọn xuống. Làm thân từ đầu trở lại, dán chân trước và đuôi khi đến lượt, và đóng lại ở cuối chân. Giáp chân có thể được gắn bất cứ lúc nào, cũng như thanh kiếm.
Cao: 23.5 cm Rộng: 31.4 cm Sâu: 24.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Samurott 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần đầu. Thêm ria mép càng sớm càng tốt. Sau khi làm cổ, làm thân sao cho tạo thành bốn vòng cho chân, nhưng để hở phần có lỗ ở đuôi. Làm các chân bắt đầu từ móng trở lên. Đóng ở phần đuôi.
Cao: 16.9 cm Rộng: 15.1 cm Sâu: 30.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Samurott 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bẹm chân sau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 19.5 cm Sâu: 35.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hisuian Samurott 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng giữa hai chân sau.
Cao: 26.0 cm Rộng: 32.7 cm Sâu: 18.5 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).