505Watchog

Watchog 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 35.9 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 22.8 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).