506Lillipup

Lillipup 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ mũi, tai, mặt, gáy. Làm phần thân và dán các chân. Đóng ở đuôi và phần lông sau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.1 cm Sâu: 11.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lillipup 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ mũi, tai, mặt, gáy. Làm phần thân và dán các chân. Đóng ở đuôi và phần lông sau.
Cao: 19.0 cm Rộng: 13.2 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).