507Herdier

Herdier 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bụng sau.
Cao: 15.9 cm Rộng: 9.4 cm Sâu: 21.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Herdier 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở vị trí tương ứng hậu môn.
Cao: 22.0 cm Rộng: 11.1 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).