509Purrloin

Purrloin 01

Hướng dẫn: Làm tai và cánh tay trước. Sau đó, dán tai làm từ đầu xuống. Dán đuôi khi có thể. Đóng mô hình ở một trong các chân.
Cao: 17.5 cm Rộng: 10.7 cm Sâu: 7.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Purrloin 02

Hướng dẫn: Làm tai và cánh tay trước. Sau đó, dán tai làm từ đầu xuống. Dán đuôi khi có thể. Đóng mô hình ở một trong các chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 16.7 cm Sâu: 10.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).