510Liepard

Liepard 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bàn chân sau.
Cao: 31.0 cm Rộng: 9.5 cm Sâu: 33.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Liepard 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần đầu, làm dần xuống cơ thể. Dán các chân khi đến lượt. Đóng vị trí dán đuôi. Đuôi là phần riêng biệt. Làm và dán vào vị trí đánh dấu.
Cao: 17.1 cm Rộng: 7.1 cm Sâu: 28.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).