511Pansage

Pansage 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số và nhớ tham khảo pdo để biết rõ hơn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 10.0 cm
Số trang: 4+1 Độ khó: 3 Tác giả: Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).