513Pansear

Pansear 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 18.7 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 12.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pansear 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 14.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).