517Munna

Munna 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Đảm bảo cuộn tròn và định hình các vòng của cơ thể trước khi dán. Đóng bằng chi tiết 15, dán chân trước khi đóng.
Cao: 9.5 cm Rộng: 7.8 cm Sâu: 11.3 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).