518Musharna

Musharna 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chân sau.
Cao: 21.1 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 24.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).