520Tranquill

Tranquill 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi. Có hai kiểu cánh để bạn tự do lựa chọn.
Cao: 24.0 cm Rộng: 26.3 cm Sâu: 20.0 cm
Số trang: 5+1 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).