522Blitzle

Blitzle 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 17.0 cm Rộng: 4.4 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Blitzle 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chân sau.
Cao: 22.0 cm Rộng: 5.8 cm Sâu: 15.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).