524Roggenrola

Roggenrola 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 9.5 cm Sâu: 9.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Roggenrola 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 21.7 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 13.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Roggenrola 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 10.8 cm Rộng: 6.6 cm Sâu: 6.6 cm
Số trang: 1 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Roggenrola 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 10.0 cm Rộng: 6.4 cm Sâu: 6.3 cm
Số trang: 1 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).