525Boldore

Boldore 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở chi tiết không có khớp nối. Sau đó, làm ba chân và lần lượt dán vào thân. Đảm bảo rằng, các chân được dán thân bằng.
Cao: 13.5 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)