525Boldore

Boldore 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở chi tiết không có khớp nối. Sau đó, làm ba chân và lần lượt dán vào thân. Đảm bảo rằng, các chân được dán thân bằng.
Cao: 13.5 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Boldore 02

Hướng dẫn: Làm từ mặt trên xuống, dán các viên pha lê xung quanh thân. Dán các răng và cả ba chân vào thân trước khi đóng ở chi tiết 32. Mỗi chân đều có khớp nối để dán vào bên ngoài cơ thể.
Cao: 12.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 17.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Boldore 03

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở chi tiết không có khớp nối.
Cao: 12.0 cm Rộng: 16.2 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).