526Gigalith

Gigalith 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở đáy. Sau đó, làm các chân riêng biệt và lần lượt dán chúng vào thân.
Cao: 18.8 cm Rộng: 19.1 cm Sâu: 20.3 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gigalith 02

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở đáy. Sau đó, làm các chân riêng biệt và lần lượt dán chúng vào thân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.6 cm Sâu: 19.6 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).