527Woobat

Woobat 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 13.0 cm Rộng: 30.3 cm Sâu: 12.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).