528Swoobat

Swoobat 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy của thân.
Cao: 21.5 cm Rộng: 25.2 cm Sâu: 11.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).