530Excadrill

Excadrill 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở chân hoặc phần mông.
Cao: 19.9 cm Rộng: 26.2 cm Sâu: 19.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Excadrill 02

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 19.1 cm Rộng: 25.5 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Excadrill 03

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 21.9 cm Rộng: 32.7 cm Sâu: 17.3 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).