532Timburr

Timburr 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 22.3 cm Rộng: 26.7 cm Sâu: 24.2 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Lord Bruco
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Timburr 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu, làm theo các số xuống dưới. Đầu, vai, cánh tay và cơ thể là các bộ phận riêng biệt và dán vào nhau sau khi được làm xong.
Cao: 23.0 cm Rộng: 14.3 cm Sâu: 13.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).