533Gurdurr

Gurdurr 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Hai tay và thanh sắt làm và dán vào sau.
Cao: 16.0 cm Rộng: 24.5 cm Sâu: 22.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).