534Conkeldurr

Conkeldurr 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 18.0 cm Rộng: 25.4 cm Sâu: 19.7 cm
Số trang: 13 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).