535Tympole

Tympole 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 6.3 cm Rộng: 8.0 cm Sâu: 11.8 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tympole 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 10.0 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 19.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tympole 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Đóng ở chi tiết 12.
Cao: 7.6 cm Rộng: 10.5 cm Sâu: 15.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tympole 04

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu. Sau khi đã dán một vài phần cơ thể lại với nhau, hãy làm các tai riêng biệt và dán chúng vào. Sau đó, tiếp tục làm mặt trước và mặt sau, đóng ở phía dưới. Khi mô hình đã được đóng lại, hãy làm phần đuôi rồi dán nó vào phần dưới của mô hình.
Cao: 8.4 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).