539Sawk

Sawk 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu và làm việc xuống, đóng ở dưới cùng. Chân được làm từ dưới lên, đóng ở trên và dán vào thân trước khi dán đai vào người. Bàn tay rất đơn giản, hãy dán chúng vào cơ thể sau khi nó được làm xong.
Cao: 18.2 cm Rộng: 12.3 cm Sâu: 15.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).