540Sewaddle

Sewaddle 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở phía sau.
Cao: 17.0 cm Rộng: 15.3 cm Sâu: 14.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).