541Swadloon

Swadloon 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở phía sau.
Cao: 15.4 cm Rộng: 22.2 cm Sâu: 13.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Swadloon 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 14.9 cm Rộng: 21.4 cm Sâu: 13.1 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).