542Leavanny

Leavanny 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Mẫu này không đứng được.
Cao: 26.7 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 9.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Leavanny 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở cuối bụng.
Cao: 25.0 cm Rộng: 12.9 cm Sâu: 13.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).