543Venipede

Venipede 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 11.0 cm Rộng: 10.5 cm Sâu: 17.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Venipede 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Dán chân trước khi bạn dán đuôi (chi tiết 27).
Cao: 9.1 cm Rộng: 9.7 cm Sâu: 16.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).