544Whirlipede

Whirlipede 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số và hướng dẫn trong tệp pdo.
Cao: 14.0 cm Rộng: 8.7 cm Sâu: 21.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Whirlipede 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở vị trí chỉ định.
Cao: 13.0 cm Rộng: 7.6 cm Sâu: 20.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).