545Scolipede

Scolipede 01

Hướng dẫn: Dán các con số lại với nhau.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 3 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Scolipede 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi hoặc chân sau.
Cao: 22.1 cm Rộng: 8.8 cm Sâu: 26.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Scolipede 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 23.0 cm Rộng: 9.3 cm Sâu: 27.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).