546Cottonee

Cottonee 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 24.8 cm Rộng: 49.0 cm Sâu: 28.1 cm
Số trang: 20 Độ khó: 3 Tác giả: billdeclave
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cottonee 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 12.0 cm Rộng: 23.7 cm Sâu: 13.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).