547Whimsicott

Whimsicott 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 20.0 cm Rộng: 19.6 cm Sâu: 20.4 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: billdeclave
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Whimsicott 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 13.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Whimsicott 03

Hướng dẫn: Bắt đầu làm phần bông của cơ thể, dán các búi bông nhỏ xung quanh. Đóng phần này bằng chi tiết phẳng lớn ở mặt trước. Làm phần thân vào dán vào phần bông.
Cao: 17.4 cm Rộng: 19.6 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).