549Lilligant

Lilligant 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 17.0 cm Rộng: 11.1 cm Sâu: 11.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Kimi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lilligant 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 22.0 cm Rộng: 15.8 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).