550Basculin

Basculin Blue 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến đuôi, đóng ở đuôi.
Cao: 14.4 cm Rộng: 9.1 cm Sâu: 18.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Basculin Blue 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến đuôi, đóng ở đuôi.
Cao: 13.0 cm Rộng: 19.3 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Basculin Red 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến đuôi, đóng ở đuôi.
Cao: 13.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Basculin Red 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến đuôi, đóng ở đuôi.
Cao: 11.7 cm Rộng: 19.1 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hisuian Basculin 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến đuôi, đóng ở đuôi.
Cao: 12.0 cm Rộng: 16.6 cm Sâu: 17.3 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).