551Sandile

Sandile 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 12.0 cm Rộng: 10.6 cm Sâu: 26.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sandile 02

Hướng dẫn: Làm từ mũi đến đuôi, và hãy cẩn thận khi dán chân và đảm bảo chúng bằng phẳng.
Cao: 8.3 cm Rộng: 7.9 cm Sâu: 21.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).