554Darumaka

Darumaka 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Dán lông mày và cánh tay khi có thể. Đóng ở đùi và gắn bàn chân sau đó.
Cao: 11.6 cm Rộng: 16.5 cm Sâu: 11.3 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Darumaka 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Dán lông mày và cánh tay khi có thể. Đóng ở giữa hai chân.
Cao: 9.0 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 8.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galarian Darumaka 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Để mô hình tự đứng, bạn có hai lựa chọn: đặt vật nặng vào chân phải (nhìn từ trước vào), làm đế đỡ. Đóng mô hình bằng chân trái hoặc đuôi.
Cao: 11.4 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 9.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).