555Darmanitan

Darmanitan 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 24.0 cm Rộng: 40.0 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Darmanitan 02

Hướng dẫn: Khi in, trang 3 sẽ in vào mặt sau của trang 2 để tạo thành lông mày lửa. Bỏ qua trang 3 hoàn toàn cũng được, nhưng tất nhiên sau đó phần đuôi lông mày sẽ có màu trắng. Làm khuôn mặt bắt đầu từ mắt đến mảnh 18 và 19. Tiếp theo làm miệng, 20-23 là chi tiết bên trong, trong khi 16-17 kết nối với 13 (trên) và 18 (dưới) để tạo thành khuôn mặt. Tiếp theo, xếp cả răng ngoài (16, 17) và răng trong (23, 22) và dán chúng lại sao cho miệng vừa khít với khuôn mặt. Tiếp tục làm xuống gắn tay và chân nhưng không dán tay và chân. Đóng ở chi tiết 45.
Cao: 16.5 cm Rộng: 22.0 cm Sâu: 14.8 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Darmanitan Zen 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 12.0 cm Rộng: 13.2 cm Sâu: 12.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Darmanitan Zen 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống dán lông mày, cánh tay và chân trước khi đóng mô hình với mảnh 24.
Cao: 12.0 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 12.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galarian Darmanitan 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, dán tay và chân khi đến lượt. Trước khi đóng mô hình với mảnh 34, hãy dán các viên đá quý và bàn tay vào mô hình. Nếu bạn làm mô hình mà không có đường kẻ, tôi thực sự khuyên bạn nên gấp các đường kẻ cho tay để dễ làm hơn.
Cao: 17.0 cm Rộng: 21.0 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galarian Darmanitan Zen 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống.  Dán ngọn lửa trước khi bắt đầu làm nửa dưới. Đóng ở chi tiết 27, sử dụng lỗ mở để đặt một vật nặng lên chi tiết 26 để mô hình tự đứng.
Cao: 15.2 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 19.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).