556Maractus

Maractus 01

Hướng dẫn: Phần đầu và thân làm riêng biệt. Đóng mỗi phần ở đáy của chúng.
Cao: 17.8 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 11.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).