557Dwebble

Dwebble 01

Hướng dẫn: Làm phần thân và vỏ riêng biệt.
Cao: 13.2 cm Rộng: 16.1 cm Sâu: 21.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dwebble 02

Hướng dẫn: Làm phần thân và vỏ riêng biệt.
Cao: 14.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 20.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dwebble 03

Hướng dẫn: Làm phần thân và vỏ riêng biệt.
Cao: 11.0 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).