558Crustle

Crustle 01

Hướng dẫn: Làm phần vỏ đá trước, đóng tại đáy. Sau đó, làm các phần đầu, càng, các chân và dán vào thân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 19.8 cm Sâu: 23.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Crustle 02

Hướng dẫn: Trước tiên, làm các phần khuôn mặt (miệng, mắt, càng). Sau đó làm phần vỏ. Dán các bộ phận vào vị trí tương ứng trên vỏ.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 18.4 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).