559Scraggy

Scraggy 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết không có khớp nối tại mông.
Cao: 22.4 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 23.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Scraggy 02

Hướng dẫn: Làm phần trên đóng ở đáy bụng. Làm phần dưới từ đuôi lên đóng ở bụng. Dán hai phần đó lại với nhau.
Cao: 15.7 cm Rộng: 7.9 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).