560Scrafty

Scrafty 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 9.1 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Scrafty 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở giữa hai chân.
Cao: 22.0 cm Rộng: 9.4 cm Sâu: 21.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)