560Scrafty

Scrafty 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 9.1 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Scrafty 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở giữa hai chân.
Cao: 22.0 cm Rộng: 9.4 cm Sâu: 21.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Scrafty 03

Hướng dẫn: Đầu, mào, thân trên và thân dưới là các phần riêng lẻ. Làm theo số thứ tự lần lượt của mỗi phần. Đặt thêm vật nặng vào đuôi hoặc bàn chân để chắc chắn rằng nó cũng đứng vững.
Cao: 18.0 cm Rộng: 8.3 cm Sâu: 20.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).