561Sigilyph

Sigilyph 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 13.4 cm Rộng: 18.0 cm Sâu: 6.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 4 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sigilyph 02

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở đỉnh đầu. Có một mẫu để để bạn có thể làm và cố định mẫu.
Cao: 24.0 cm Rộng: 32.4 cm Sâu: 8.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sigilyph 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Đuôi là phần riêng, khép kín để giúp bạn dễ dàng đóng ở dưới cùng của thân với hình tam giác ngược.
Cao: 24.2 cm Rộng: 23.2 cm Sâu: 7.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).