562Yamask

Yamask 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số.
Cao: 16.4 cm Rộng: 18.2 cm Sâu: 9.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Yamask 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 18.0 cm Rộng: 18.0 cm Sâu: 9.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galarian Yamask 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.9 cm Sâu: 9.3 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).