563Cofagrigus

Cofagrigus 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 23.0 cm Rộng: 51.4 cm Sâu: 8.7 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cofagrigus 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu quan tài, dán các chi tiết càng sớm càng tốt và đóng ở dưới cùng.
Cao: 25.3 cm Rộng: 30.7 cm Sâu: 19.8 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cofagrigus 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 25.9 cm Rộng: 36.1 cm Sâu: 21.7 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).