568Trubbish

Trubbish 01

Hướng dẫn: Phần thân làm từ trên xuống, đóng ở đáy. Sau đó, dán các phần riêng lẻ khác vào thân.
Cao: 12.0 cm Rộng: 19.7 cm Sâu: 8.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Trubbish 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy phía sau.
Cao: 11.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 8.8 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).