569Garbodor

Garbodor 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 23.4 cm Rộng: 34.7 cm Sâu: 26.6 cm
Số trang: 12 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Garbodor 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng tại chi tiết không có khớp nối ở đáy.
Cao: 20.0 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 24.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).