570Zorua

Zorua 01

Hướng dẫn: Làm phần đầu từ trên xuống. Làm phần thân từ đuôi về trước. Đóng ở cổ.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zorua 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau. Sau khi làm vòng đầu tiên của thân, hãy dán thêm lông cổ. Đóng ở dưới cùng của chân sau và dán đuôi
Cao: 15.0 cm Rộng: 10.7 cm Sâu: 18.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zorua 03

Hướng dẫn: Làm từ trước về sau, đóng ở bàn chân sau.
Cao: 18.0 cm Rộng: 13.4 cm Sâu: 18.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hisuian Zorua 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 27.4 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).