571Zoroark

Zoroark 01

Hướng dẫn: Làm đầu đến hết bờm. Sau đó, làm chân từ dưới lên đến cổ. Đóng ở cổ.
Cao: 16.0 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 14.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zoroark 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, dán răng, tay và chân. Hãy cẩn thận với những chiếc răng, chúng rất nhỏ.
Cao: 17.0 cm Rộng: 18.5 cm Sâu: 26.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zoroark 03

Hướng dẫn: Làm đầu xuống, đóng ở chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 16.5 cm Sâu: 39.6 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hisuian Zoroark 01

Hướng dẫn: Làm đầu xuống, đóng ở giữa hai chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 32.2 cm Sâu: 22.8 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).