572Minccino

Minccino 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự: Tai, đầu, tóc, cánh tay, thân, lông ngực, đuôi và bàn chân.
Cao: 19.7 cm Rộng: 22.0 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Minccino 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 20.0 cm Rộng: 23.1 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Minccino 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 15.0 cm Rộng: 15.6 cm Sâu: 14.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).